Tentoonstelling 2019

Wij willen iedereen bedanken die het mogelijk hebben gemaakt en/of hebben meegewerkt aan fantastische tentoonstelling 2019 bij Dierenspeciaalzaak De Driesprong te Kesteren.
In het bijzonder willen we alle sponsoren bedanken.
De vrijwilligers mogen we ook zeker niet vergeten, ALLEN BEDANKT!!!

Kwekers, dank voor jullie inzendingen, prijswinnaars, gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
Succes met de toekomstige tentoonstellingen/shows, een goed kweekseizoen gewenst. We hopen zo in 2020 bij gezondheid weer een mooi show in kesteren te kunnen realiseren.

Groeten,

bestuur Zang en Kleur Opheusden.

Vogel tentoonstelling 2019:  

 THEMA "WINTER"

Catalogus is te downloaden zie pagina Tentoonstelling. 

Bisschopstangare (Tangara episcopus)

Bonte Lijster (Ixoreus naevius)

Canadese Zanger (Cardellina canadensis)

Bruinkeelortolaan (Emberiza caesia)

Kobaltgors (Porphyrospiza caerulescens)